2019-12-23 susitikimas

2019-12-23 susitikimas

Ciklas While

 • Duotas natūralusis skaičius n. Raskite skaitmenų sumą, vidurkį.
 • Duotas natūralusis skaičius n. Raskite atvirkščią skaičių duotajam.
 • Skaičius skaitomas iš abiejų galų vienodai vadinamas Polindromu . Duotas natūralusis skaičius n. Nustatykite ar skaičius polindromas?
 • Duotas natūralus skaičius n. Sudarykite programą, kuri rastų didžiausią ir mažiausią skaitmenį.

Ciklas For

 • Raskite visus triženklius polindromus. Polindromas-skaičius skaitomas iš abiejų galų vienodai. Pvz.: 121, 565.
 • Bankas moka 4% metinių palūkanų. Indėlininkas pasidėjo į banką 100Lt. Sudarykite kasmetinę banko atskaitą klientui iki N metų. Ataskaitoje pateikite: metus, palūkanas, indėlį.
 • Keliamieji metai turi 366 dienas, paprastieji – 365. Visi metai, išskyrus šimtmečius, yra keliamieji, jie dalūs iš 4. Šimtmečių metai yra keliamieji, jeigu dalūs 400. Pvz.: 1600 metai yra keliamieji, nes dalūs iš 400, o 1700 – paprastieji. Raskite visus mūsų eros keliamuosius metus.
 • Sudarykite programą dviejų sveikųjų skaičių sandaugai rasti. Programoje sandaugos operacijos negali būti.

Struktūros

SODO Apšvietimas

Sodo plote išdėstyta n (2  ≤ n ≤ 100) sodo LED žibintų su saulės baterijomis. Dalis žibintų nebešviečia. Juos reikia pakeisti naujais. Šeimininkai žibintus sunumeravo ir iš sąrašo išbraukė nešviečiančius. Parenkite programą, kuri:

 • iš esamų žibintų sąrašo pašalintų nešviečiančius žibintus,
 • sudarytų sąrašą, kuriose vietose nešviečiančius žibintus reikia pakeisti naujais.

Pradiniai duomenys. Pirmiausia įvedama, keli žibintai n yra sode. Tolesnėse n eilučių įvedamas žibinto numeris (numeriai gali eiti ne iš eilės) ir žibinto būsena. Jei žibintas šviečia, jo būsena žymima vienetu, jei ne – nuliu. Vienam žibintui skiriama viena eilutė.

Rezultatai išvedami į ekraną. Pirmoje eilutėje išvedamas šviečiančių žibintų sąrašas, gautas iš pradinių duomenų sąrašo pašalinus nešviečiančius žibintus. Žibintų numeriai vienas nuo kito atskiriami tarpais.

Antroje eilutėje – naujai suformuotas nešviečiančių žibintų numerių sąrašas. Žibintų numeriai vienas nuo kito atskiriami tarpais.

Jei kuriame nors sąraše nėra nė vieno žibinto, toje eilutėje turi būti žodis NĖRA.

Pradiniai duomenysRezultatai
5
3 1
2 0
1 0
4 1
5 1
3 4 5
2 1 

Reikalavimai

 • Naudojami sveikųjų skaičių masyvai.
 • Pradinių duomenų įvedimo funkcija void.
 • Masyvo elemento šalinimo funkcija void.
 • Naujo sąrašo formavimo funkcija void.
 • Rezultatų išvedimo funkcija void, į kurią reikės kreiptis 2 kartus: išvedant šviečiančių žibintų numerius ir išvedant nešviečiančių žibintų numerius.

Vairuotojų pažymėjimai

Regitra turi duomenis apie vairuotojų pažymėjimų išdavimo datą. Pažymėjimų išduota n (2  ≤ n ≤ 100). Pažymėjimas laikomas nebegaliojančiu jei jis išduotas daugiau nei prieš 10 metų. Parenkite programą, kuri:

 • nebegaliojančius pažymėjimus pašalintų iš duomenų bazės
 • sudarytų sąrašą savininkų, kurios reikia informuoti apie tai, kad jiems reikia atvykti ir užsisakyti naujus pažymėjimus.

Pradiniai duomenys. Pirmiausia įvedama, kiek pažymėjimų n yra duomenų bazėje ir patikros data: metai, mėnuo, diena. Tolesnėse n eilučių įvedamas vairuotojo asmens kodas ir data, kada išduotas pažymėjimas: metai, mėnuo, diena. Vienam pažymėjimui skiriama viena eilutė.

Rezultatai išvedami į ekraną. Pirmoje eilutėje išvedamas galiojančių pažymėjimų savininkų asmens kodai, gauti iš pradinių duomenų sąrašo pašalinus negaliojančius. Asmens kodai vienas nuo kito atskiriami tarpais.

Antroje eilutėje – naujai suformuotas savininkų, kurios reikia informuoti, sąrašas. Asmens kodai vienas nuo kito atskiriami tarpais.

Jei kuriame nors sąraše nėra nė vieno asmens, turi būti žodis NĖRA.

Pradiniai duomenysRezultatai
2 2017 01 2545612150012 2001 12 1536601191475 2016 01 12Galiojantys:36601191475 2016 01 12Negaliojantys:45612150012 2001 12 15
2 2017 01 2545612150012 2001 12 1536601191475 2006 01 12Galiojantys:NĖRANegaliojantys:45612150012 2001 12 1536601191475 2006 01 12

Reikalavimai

 • Naudokite sveikųjų skaičių masyvus.
 • Turi būti pradinių duomenų įvedimo funkcija void.
 • Turi būti masyvo elemento šalinimo funkcija void.
 • Turi būti naujo sąrašo formavimo funkcija void.
 • Turi būti rezultatų išvedimo funkcija void.
 • Turi būti funkcija, grąžinanti reikšmę true, jei vairuotojo pažymėjimas galioja, arba reikšmę false, jei vairuotojo pažymėjimas negalioja.

Nuorodos

 • http://www.cplusplus.com/reference/fstream/

Leave a Reply

Your email address will not be published.